You are hereLatvijas Olimpiādes pirmsstarta informācija

Latvijas Olimpiādes pirmsstarta informācija


RakstījaAdministrators- Publicēts29 Jūnijs 2016

Sacensību norise (papildināta 29. jūnijā)

Komandu pārstāvju sanāksme 2. jūlijā pl.10.00 stafešu sacensību centrā, Dīvaliņa pļavās.

Jauktās stafetes 2.jūlijā, Valmierā, Dīvaliņa pļavās(pretim ”J. Daliņa” stadionam), starts pl.11.00.

Sacensībās pirmos divus etapus veic vīrieši, bet pēdējo – sievietes.

Novadiem, kuriem pieteikta vairāk kā viena stafešu komanda rezultātā vērtējumu saņem labākā. Pārējās vietu sadalījumu neietekmē.

Stafešu sacensības notiek ar kopējo startu. Komandu numuri saņemami no pl.10.00 sacensību centrā. Pl.10.40 notiks stafešu maiņas demonstrējums.

Kartes mērogs 1:10000, H2.5m.Kartes autori M. Strautnieks, J. Gaidelis. Ieriekš izmantotā karte šajā apvidū ir apskatāma http://lof.lv/uploads/kartes/2009/932.jpg Piepilsētas mežs un parks ar biezu taku tīklu, skrienamība no ļoti labas līdz vidējai, skrienamību apgrūtina pamežs, pārsvarā sīkas reljefa formas.

Distances-Inguna Valdmane

Visos etapos skatītāju punkts, pēc kura līdz finišam ap 500m. Visos etapos pielietota farsta izkliedes sistēma. 3. etapā pēc skatītāju punkta farstu nav. Finiša atzīmēšanās iekārta atrodas aiz finiša līnijas. Vietu sadalījums notiek pēc finiša līnijas šķērsošanas secības.

Sacensību centra shēma:

Distanču garumi: Vīrieši – 5,8km, 21KP,kāpums 60m. Sievietes – 4.6km 19KP, kāpums 45m

Kartes paraugs:

Sprinta sacensībās – individuālais starts pavēles distancē. Starta izloze tiks veikta pēc dalībnieku akreditācijas un publicēta 1. jūlijā.

3.jūlijā sprints Valmieras pilsētā. Starts pl.9.00, Dalībniekiem ierašanās(reģistrēšanās) karantīnas zonā (5. Vidusskolas teritorijā) no pl.8.15 līdz pl.8.40, līdz šim laikam arī dalībnieku numuru saņemšana.

Dalībnieku ērtībai savus transporta līdzekļus iesakām atstāt shēmā norādītajos stāvlaukumos un kājām doties uz karantīnas zonu, kas atrodas ap 400m attālumā.

Dalībnieki, kuri ieradīsies pēc šī laika, startam netiks pielaisti! No pl.8.40 visiem dalībniekiem jāatrodas karantīnas zonā. Karantīnas zonā arī iesildīšanās iespējas un iesildīšanās karte ar KP. Turpat pieejamas arī tualetes, telpas lietus gadījumā, dzeramais ūdens.

Sacensību centra shēma:

Kartes mērogs 1:5000, H2,5m, kartes autors J. Gaidelis. Distances – Inguna Valdmane. Distancēm izmantota Valmieras pilsētas centrālā daļa ar Gaujas krastu, parkiem. Automašīnu kustība sacensību laikā ierobežota, bet netiek apturēta pilnībā. Apavu izvēlē ierobežojumu nav, distances lielākā daļā asfalta segums, bet ir arī stāvas nogāzes, zālāji, arī nepļauti.

Priekšstarts 4 min- 1.min- saņemamas leģendas, 2.-3. min- pārvietošanās līdz startam 200m, 4.min uz starta līnijas.

Pēc finiša dalībniekiem ir aizliegts atgriezties karantīnas zonā līdz pēdējā dalībnieka startam ap pl.10.45.

Tiks organizēta nepieciešamā apģērba nogāde no karantīnas zonas uz finišu.

Vīrieši – 3,6km, 24KP,kāpums 55m. Sievietes – 2,9km 21KP, kāpums 40m

Bīstamās vietas – distances sākuma daļā šķērsošanai aizliegta iela (kartē atzīmēta kā bīstama teritorija) ar mašīnu kustību, distance šķērso stāvlaukumu, kurā stāv, iebrauc un izbrauc mašīnas.

Iepriekš izmantotā karte šajā apvidū: https://drive.google.com/file/d/0B5vo-UqmstpkY3dfN2tDNG9mSEU/view?usp=sharing

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā līdz sestā vieta ar diplomiem.

Stafešu apbalvošana notiks 2. jūlijā pl. 18:40 Valmieras pilsētas centrs - Lāčplēša iela 2;

Sprinta apbalvošana notiks 3. jūlijā pl. 14:40 Valmieras pilsētas centrs - Lāčplēša iela 2.

 

PielikumsIzmērs
stafetes.jpg378.94 KB
shema.jpg245.75 KB
paraugs.jpg47.14 KB
centrs.jpg167.74 KB
prieksstarts.jpg45.45 KB

ZVOC arī

twitterfacebookfacebook

Magnēta kārtas kartē

Čivinātava

Atbalstītāji